Affix Totaal

meer dan voetzorg

Algemene voorwaarden

 

 

Deze huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie, waardoor mijn werkzaamheden optimaal verlopen en wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor jou als klant en weten we met elkaar waar we aan toe zijn.

Je persoonlijke gegevens:

 

•Wijziging van jouw persoonlijke gegevens dien je zo spoedig mogelijk door te geven.

 

•Tijdens jouw eerste bezoek zal ik je enkele vragen stellen met betrekking tot jouw gezondheid en eventueel medicijngebruik. Dit is van groot belang om complicaties tijdens de behandeling te voorkomen.

 

•Wijzigingen ten aanzien van jouw gezondheid en medicijngebruik dien je op je eerstvolgende bezoek kenbaar te maken.

 Afspraken:

 

• afspraken kunnen op werkdagen gemaakt worden via het contact formulier op de website, telefonisch of via App. Wijzgingen kunt u alleen tijdens werkdagen doorgeven. Het is niet mogelijk om via Messenger uw wijzigingen door te geven. 

•Indien een afspraak gemaakt is, reken ik erop dat je die afspraak nakomt. Mocht je onverwachts de afspraak toch niet na kunnen komen, verzoek ik je ruim van te voren, dan wel tenminste 48 uur van tevoren, de afspraak te wijzigingen dan zijn er geen kosten aan verbonden als je 24 uur van te voren afmeld  wordt de helft van ingeplande behandeling in rekening gebracht en als je jouw afspraak vergeet of vlak van te voren afzegt  zijn wij genoodzaakt om het hele bedrag van de geplande behandeling in rekening te brengen, dit in verband met de gereserveerde tijd .

 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Affix totaal gebruikt haar klantgegevens alleen voor:

1 Het verzetten van afspraken.

2 Informatie die voor de klant van belang kan zijn, informatief of financieel.

3 Persoonlijk contact.

4 Het versturen van facturen.

5 Het versturen van uitnodigingen van affix totaal.

Affix totaal gebruikt haar gegevens niet voor:

1 Verkoop van adresgegevens aan derden.

2 Het versturen van spam.

Affix totaal draagt er zorg voor dat:

1 klantengegevens zorgvuldig, stikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden.

2 klantengegevens, na het laatste contact met de klant, maximaal 1 jaar bewaard en daarna  vernietigd worden.

3 op verzoek van de klant alle betreffende gegevens jegens deze klant onmiddellijk vernietigd zullen worden.

De eigenaar van Affix totaal is de enige persoon die deze gegevens kan inzien en gebruiken.

Affix totaal zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.

Affix Totaal is uw toestemming hier voor nodig.( wettelijk bepaald)

Er word bij uw eerste bezoek dan ook gevraagd om dit alles door te lezen en een Handtekening te zetten.  

 

Copyright © 2018. All Rights Reserved.