Affix Totaal

meer dan voetzorg

Metamorfosemassage

 

Dit is een vorm van lichte aanraking door liefdevolle, subtiele massage. Metamorfosemassage is ooit ontwikkeld voor moeilijk opvoedbare kinderen. Maar deze vorm van massage is ook heel geschikt  voor mensen met verschillende beperkingen. Het is een bijzondere manier om contact te maken, op een niet opdringerige manier.

Door een lichte aanraking van de voeten, handen en hoofd kan er direct een diepe ontspanning worden ervaren door de cliënt. Metamorfosemassage kan een diepgaand effect hebben op de onderliggende oorzaak van stress. De oorzaak kan  op een diep niveau worden opgelost.

Bij veel mensen met een beperking is de communicatie verstoord of geblokkeerd, dan is het belangrijk dat er gekeken wordt naar de verbale en non-verbale communicatie. Als deze communicatie verstoord is, is communicatie op de meest fundamentele manier aan te bevelen. De eenvoudigste, maar ongetwijfeld niet de makkelijkste manier is aanraking. Het is belangrijk om de ruimte voor de cliënt te waarborgen en deze met de juiste intentie te betreden.

Bij deze behandeling wordt er naar de mens gekeken, om zo te ontdekken wat hij of zij prettig vindt en dat is van essentieel belang. De voeten, handen en hoofd bevinden zich aan het uiteinde van het lichaam. Door deze buitenste gebieden zijn we heel voelbaar aanwezig voor de persoon die we behandelen. Als behandelaar neem je een houding aan van niet ingrijpen, zodat de cliënt zelf bepaalt wat hij/zij met de behandeling wil bereiken. Hierdoor creëert de cliënt zelf zijn eigen ruimte die vrij is van invloeden van buiten af.

De cliënt die de behandeling ontvangt, kan zijn innerlijke behoefte en bronnen ontwikkelen. Ook kan  er een aanzet worden gegeven tot het verbeteren van lichaam en geest. Het belangrijkste principe die aan deze behandeling ten grondslag ligt, is de gedachte dat ieder van ons de mogelijkheid heeft tot transformatie. Als de juiste voorwaarden aanwezig zijn, kan dit proces van radicale verandering, zich op een natuurlijke en spontane manier voltrekken.

De metamorfosemassage is toegankelijk voor iedereen en bevordert eigen ontwikkeling en persoonlijke groei. Er kan iets gedaan worden aan obstakels die belemmerend werken.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.